A citation-based method for searching scientific literature

Binxiang Cai, Chunyan Liao, Danxue He, Jingmeng Chen, Jiahuai Han, Jiaying Lu, Kaiqi Qin, Wenxu Liang, Xiaoling Wu, Zuguo Liu, Yalin Wu. J Biol Chem 2022
Times Cited: 3Zhiwei Zhou, Huabin He, Kun Wang, Xuyan Shi, Yupeng Wang, Ya Su, Yao Wang, Da Li, Wang Liu, Yongliang Zhang, Lianjun Shen, Weidong Han, Lin Shen, Jingjin Ding, Feng Shao. Science 2020
Times Cited: 319
List of shared articlesTimes cited