A citation-based method for searching scientific literature

Tahmineh Mohammadi Chamardani, Samaneh Amiritavassoli. Mol Cell Biochem 2022
Times Cited: 4Tao Chen, Di Wu, Huilong Chen, Weiming Yan, Danlei Yang, Guang Chen, Ke Ma, Dong Xu, Haijing Yu, Hongwu Wang, Tao Wang, Wei Guo, Jia Chen, Chen Ding, Xiaoping Zhang, Jiaquan Huang, Meifang Han, Shusheng Li, Xiaoping Luo, Jianping Zhao, Qin Ning. BMJ 2020
Times Cited: 2203
List of shared articlesTimes cited