A citation-based method for searching scientific literature

Nicole M Chapman, Hongbo Chi. Immunity 2022
Times Cited: 19List of shared articlesTimes cited

New Developments in T Cell Immunometabolism and Therapeutic Implications for Type 1 Diabetes.
Mengdi Zhang, Yanyan Zhou, Zhiguo Xie, Shuoming Luo, Zhiguang Zhou, Jiaqi Huang, Bin Zhao. Front Endocrinol (Lausanne) 2022
0

Metabolic heterogeneity caused by HLA-DRB1*04:05 and protective effect of inosine on autoimmune hepatitis.
Fan Yang, Leyu Zhou, Yi Shen, Shenglan Zhao, Yanyi Zheng, Ruoting Men, Xiaoli Fan, Li Yang. Front Immunol 2022
1