A citation-based method for searching scientific literature

Stephanie Chrysanthou, Qin Tang, Joun Lee, Samuel J Taylor, Yilin Zhao, Ulrich Steidl, Deyou Zheng, Meelad M Dawlaty. Nucleic Acids Res 2022
Times Cited: 5Shengsong Huang, Ziqi Zhu, Yiqin Wang, Yanru Wang, Longxia Xu, Xuemei Chen, Qing Xu, Qimin Zhang, Xin Zhao, Yi Yu, Denglong Wu. Biochem Biophys Res Commun 2013
Times Cited: 9
List of shared articlesTimes cited

Tet1 Suppresses p21 to Ensure Proper Cell Cycle Progression in Embryonic Stem Cells.
Stephanie Chrysanthou, Julio C Flores, Meelad M Dawlaty. Cells 2022
1