A citation-based method for searching scientific literature

Yiting Dong, Jiachen Xu, Boyang Sun, Jie Wang, Zhijie Wang. Mol Diagn Ther 2022
Times Cited: 5Mark A Socinski, Nathan A Pennell, Kurtis D Davies. JCO Precis Oncol 2021
Times Cited: 20
List of shared articlesTimes cited

MET alterations in advanced pulmonary sarcomatoid carcinoma.
Chen Gong, Huihua Xiong, Kai Qin, Jianhua Wang, Yi Cheng, Jing Zhao, Jing Zhang. Front Oncol 2022
0

Integrative genomic analysis of drug resistance in MET exon 14 skipping lung cancer using patient-derived xenograft models.
Yunhua Xu, Linping Gu, Yingqi Li, Ruiying Zhao, Hong Jian, Wenhui Xie, Liu Liu, Huiwen Wu, Fang Ren, Yuchen Han,[...]. Front Oncol 2022
0