A citation-based method for searching scientific literature

Johannes K Andersen, Hrvoje Miletic, Jubayer A Hossain. Cancers (Basel) 2022
Times Cited: 1Ning-Bo Hao, Bo Tang, Guo-Zheng Wang, Rui Xie, Chang-Jiang Hu, Su-Min Wang, Yu-Yun Wu, En Liu, Xia Xie, Shi-Ming Yang. Cancer Lett 2015
Times Cited: 67
List of shared articlesTimes cited

Phosphoinositide 3-kinase/Akt and its related signaling pathways in the regulation of tumor-associated macrophages polarization.
Depeng Yang, Lijun Yang, Jialing Cai, Huaxin Li, Zheng Xing, Ying Hou. Mol Cell Biochem 2022
0