A citation-based method for searching scientific literature

Johannes K Andersen, Hrvoje Miletic, Jubayer A Hossain. Cancers (Basel) 2022
Times Cited: 3Xianmin Mu, Wei Shi, Yue Xu, Che Xu, Ting Zhao, Biao Geng, Jing Yang, Jinshun Pan, Shi Hu, Chen Zhang, Juan Zhang, Chao Wang, Jiajia Shen, Yin Che, Zheng Liu, Yuanfang Lv, Hao Wen, Qiang You. Cell Cycle 2018
Times Cited: 151
List of shared articlesTimes cited

Phosphoinositide 3-kinase/Akt and its related signaling pathways in the regulation of tumor-associated macrophages polarization.
Depeng Yang, Lijun Yang, Jialing Cai, Huaxin Li, Zheng Xing, Ying Hou. Mol Cell Biochem 2022
2