A citation-based method for searching scientific literature

Johannes K Andersen, Hrvoje Miletic, Jubayer A Hossain. Cancers (Basel) 2022
Times Cited: 3Yan Nie, Hongyan Huang, Mingyan Guo, Jiewen Chen, Wei Wu, Wende Li, Xiaoding Xu, Xiaorong Lin, Wenkui Fu, Yandan Yao, Fang Zheng, Man-Li Luo, Phei Er Saw, Herui Yao, Erwei Song, Hai Hu. Clin Cancer Res 2019
Times Cited: 47
List of shared articlesTimes cited

Phosphoinositide 3-kinase/Akt and its related signaling pathways in the regulation of tumor-associated macrophages polarization.
Depeng Yang, Lijun Yang, Jialing Cai, Huaxin Li, Zheng Xing, Ying Hou. Mol Cell Biochem 2022
2