A citation-based method for searching scientific literature

Masaki Mogi, Tatsuya Maruhashi, Yukihito Higashi, Takahiro Masuda, Daisuke Nagata, Michiaki Nagai, Kanako Bokuda, Atsuhiro Ichihara, Yoichi Nozato, Ayumi Toba, Keisuke Narita, Satoshi Hoshide, Atsushi Tanaka, Koichi Node, Yuichi Yoshida, Hirotaka Shibata, Kenichi Katsurada, Masanari Kuwabara, Takahide Kodama, Keisuke Shinohara, Kazuomi Kario. Hypertens Res 2022
Times Cited: 3List of shared articlesTimes cited

The role of blood pressure management in stroke prevention: current status and future prospects.
Keisuke Narita, Satoshi Hoshide, Kazuomi Kario. Expert Rev Cardiovasc Ther 2022
0