A citation-based method for searching scientific literature

R G Morris, P Garrud, J N Rawlins, J O'Keefe. Nature 1982
Times Cited: 4602Hong-Bin Li, Rong-Rong Mao, Ji-Chuan Zhang, Ya Yang, Jun Cao, Lin Xu. Biol Psychiatry 2008
Times Cited: 114
List of shared articlesTimes cited

Capsaicin Ameliorates the Loosening of Mitochondria-Associated Endoplasmic Reticulum Membranes and Improves Cognitive Function in Rats With Chronic Cerebral Hypoperfusion.
Mengqi Ouyang, Qi Zhang, Jiahui Shu, Zhiqiang Wang, Jin Fan, Ke Yu, Lei Lei, Yuxia Li, Qingsong Wang. Front Cell Neurosci 2022
0

Anti-Lingo-1 antibody ameliorates spatial memory and synapse loss induced by chronic stress.
Yu-Han Xie, Chun-Ni Zhou, Xin Liang, Jing Tang, Chun-Mao Yang, Yan-Min Luo, Feng-Lei Chao, Lin Jiang, Jin Wang, Ying-Qiang Qi,[...]. J Comp Neurol 2021
0