A citation-based method for searching scientific literature

M Ito. Rev Neurol (Paris) 1993
Times Cited: 11Lijun Bai, Wei Qin, Jie Tian, Peng Liu, LinLing Li, Peng Chen, Jianping Dai, Jason G Craggs, Karen M von Deneen, Yijun Liu. Hum Brain Mapp 2009
Times Cited: 78
List of shared articlesTimes cited

Investigation of acupoint specificity by functional connectivity analysis based on graph theory.
Yanshuang Ren, Lijun Bai, Yuanyuan Feng, Jie Tian, Kuncheng Li. Neurosci Lett 2010
26

Investigation of acupoint specificity by multivariate granger causality analysis from functional MRI data.
Yuanyuan Feng, Lijun Bai, Wensheng Zhang, Ting Xue, Yanshuang Ren, Chongguang Zhong, Hu Wang, Youbo You, Zhenyu Liu, Jianping Dai,[...]. J Magn Reson Imaging 2011
15