A citation-based method for searching scientific literature

D J Watts, S H Strogatz. Nature 1998
Times Cited: 7591Jinhui Wang, Xindi Wang, Mingrui Xia, Xuhong Liao, Alan Evans, Yong He. Front Hum Neurosci 2015
Times Cited: 411
List of shared articlesTimes cited

Anhedonia Relates to the Altered Global and Local Grey Matter Network Properties in Schizophrenia.
Byung-Hoon Kim, Hesun Erin Kim, Jung Suk Lee, Jae-Jin Kim. J Clin Med 2021
0

Altered white matter structural networks in drug-naïve patients with obsessive-compulsive disorder.
Cong Zhou, Liangliang Ping, Wei Chen, Mengxin He, Jian Xu, Zonglin Shen, Yi Lu, Binli Shang, Xiufeng Xu, Yuqi Cheng. Brain Imaging Behav 2021
2

Impaired global efficiency in boys with conduct disorder and high callous unemotional traits.
Yali Jiang, Yidian Gao, Daifeng Dong, Xiaoqiang Sun, Weijun Situ, Shuqiao Yao. J Psychiatr Res 2021
0

Alterations of brain network topology and structural connectivity-functional connectivity coupling in capsular versus pontine stroke.
Huiyou Chen, Wen Geng, Song'an Shang, Mengye Shi, Leilei Zhou, Liang Jiang, Peng Wang, Xindao Yin, Yu-Chen Chen. Eur J Neurol 2021
0